Direct naar inhoud

..CO2 Emissie

Bij Verkade Vlaardingen zijn we ons bewust van de impact van ons handelen op de omgeving. Wij geloven dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen, en dat we bewust moeten handelen. Daarom zijn we gaan kijken naar de CO2 emissies die ons bedrijf genereert.

CO2 prestatieladder

Het draait wat ons betreft allemaal om inzicht en bewustwording. Wanneer je weet wat je uitstoot, kan je dat veranderen. We zijn voortvarend aan de slag gegaan met pand en materieel, en maken stappen, soms grote, soms kleine, maar altijd bewust van onze impact op het milieu. Dat is wat het werken met de CO2 prestatieladder ons brengt.

Bewustwording en Betrekken medewerkers

Het voortdurend denken aan hoe het beter kan, het betrekken van de medewerkers door inzicht te geven in de emissies en te vragen naar ideeën. Zo kwam het chiptunen uit de koker van een van onze medewerkers.

En nu, nu praten we er ook met onze collega’s, klanten en leveranciers over. Gewoon, om ideeën uit te wisselen, om bewustwording te creëren en ook omdat het ook leuk is om nieuwe dingen te leren.

Wilt u meer weten over hoe wij werken en wat we doen om onze CO2emissie te reduceren? Neemt u dan contact op met Koos Verkade.