Direct naar inhoud

Verkade Vlaardingen B.V., Aannemingsbedrijf Verkagrond B.V., Hoveniersbedrijf Verkade B.V. en Handels- en Verhuurmaatschappij Verkamat B.V., (hierna kortweg aangeduid als Verkade) gevestigd aan de Zuidbuurtseweg 2, 3133 KC Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Zuidbuurtseweg 2
3133 KC Vlaardingen
Telefoon: 010 435 90 00
https://www.verkade-vlaardingen.nl
E-mail: info@verkade-vlaardingen.nl
Verkade Vlaardingen B.V. - KVK: 24273829
Aannemingsbedrijf Verkagrond B.V. - K.v.K.: 24250999
Hoveniersbedrijf Verkade B.V. - K.v.K.: 24240607
Handels- en Verhuurmaatschappij Verkamat B.V. - K.v.K.: 24196556

Via de website www.verkadevlaardingen.nl van Verkade worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Verkade respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (http://www.privacy-regulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Verkade verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij naar uw naam en emailadres indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u uw NAW-gegevens, emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak wanneer u contact met ons opneemt. Verkade plaatst regelmatig foto’s van projecten op de website en heeft daarbij niet de intentie om personen herkenbaar in beeld te laten zijn. Indien u toch ongemerkt in beeld bent gebracht kunt u ons vragen dit beeldmateriaal te verwijderen.

Verkade verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door u zelf aan ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze website en de informatie die u bij ons opvraagt:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens (indien van toepassing)
- Geslacht (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:
- U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
- Het beantwoorden van vragen die door u aan ons worden gesteld.

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen
Verkade heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden
Verkade verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens
U kunt uw klantgegevens opvragen en eventueel laten aanpassen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verkade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@verkade-vlaardingen.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer. Verkade heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij tonen u onze website via een beveiligde (Comodo CA Limited) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verkade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Verkade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies via Google Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Indienen klacht
Verkade wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Opgesteld mei 2018
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.